Pokračujeme v sérii podujatí "zaspievajme si". Tentoraz sme si zvolili tému ruských piesní. Termín sa nám podarilo zosúladiť s termínom vernisáže výstavy ruského grafika Alexandra Jerašova, spoluorganizovanou OblvSZPB. A tak vo štvrtok 4.apríla 2019 (4 dni po dni oslobodenia Galanty) sme si uctili pamiatku padlých hrdinov v 2. svetovej vojne nevšedným spôsobom.  

Zavítal k nám do DMS v Galante do miestnosti domovina manželský pár z Kaliningradu, ktorí už niekoľko rokov žijú na Slovensku - pani Liubov a Vladimír Stukow.

Obaja už dlhší čas žijú a pôsobia v Bratislavskom kraji.

Mali sme možnosť zaspievať si a aj zatancovať pri ruských piesňach. Bolo ich 13, z najznámejších ruských piesní  bola určite Kalinka, Kaťuša, Oči černie, oči šťastnie, Rjabinuška, Slnečný kruh...

Medzi piesňami moderátorka večera Katka Barcziová stručne informovala o našej histórii, o významných ruských skladateľoch, spisovateľoch, dopĺňal ju a vždy primerane o obsahu piesni hovoril aj Vladimír Strukov. Prítomní, okolo 50 členov a sympatizantov Matice Slovenskej v Galante sa postupne spevom pridali k známym ruským piesňam. Ba daktorí si zatancovali, či zaspievali priamo na pódiu s pani Ljubov Strukov.

Slová vybraných ruských piesní sme vytlačili v latinke aj azbuke tak, aby si ľudia mohli s pani Liubov známe piesňe zaspievať.

V ďaľšej časti sme sa potom zabávali s podporou harmonikára Štefana Kadleca a spievali piesne podľa želania publika.

Plánované dve hodiny sa v príjemnej atmosfére premenili na vyše 3 hodiny a rozchádzali sme sa s dobrým pocitom.

Večer s ruskými piesňami splnil svoj účel, naplnil srdcia všetkých prítomných láskou, a čo je viac ako LÁSKA?

 

Mgr. Katarína Barcziová


Fotky z akcie:

 Zvukový záznam z akcie si môžete vypočuť/stiahnuť tu