Po piaty raz sa v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnila súťaž v čítaní „Rozprávok  spod slovanskej lipy“. Zorganizoval ju Miestny odbor Matice slovenskej v Galante a zúčastnili sa jej žiaci základných škôl z Galanty /3 školy/,  z Dolných Salíb a Horných Salíb.

V dvoch kategóriách, I. až III. ročník, IV. až V. ročník, súťažilo 19 žiakov. Súťažiacich hodnotila porota zložená z piatich učiteľov základných škôl, ktoré sa súťaže zúčastnili. Najlepšieho súťažiaceho hodnotením bodmi od 1 do 10 vyberali spomedzi seba aj samotní účastníci súťaže.

Po úvodom oboznámení účastníkov s históriou vzniku a vývoja Matice slovenskej, po krátkej informácii o autoroch kníh, z ktorých boli vybraté povesti do súťaže, nasledovalo žrebovanie poradia súťažiacich i číslo povesti, ktorú súťažiaci potom prečítal.

V prvej kategórii /I. až III. ročník/ najviac bodov získal žiak Základnej školy na ul. SNP Galanta, Matej Nemašík, na druhom mieste s rovnakým počtom bodov skončili Sofia Záhorská /Základná škola s materskou školou Dolné Saliby/ a Angelika Huszková /Základná škola Štefánikova Galanta/. Tretie miesto v tejto kategórii obsadila Kristína Guľášová /Základná škola Gejzu Dusíka Galanta/.

Veľmi vyrovnanou bola druhá kategória súťažiacich /IV. až V. ročník/. Na prvom mieste /plece pri pleci/ pretrhli cieľovú pásku s rovnakým počtom bodov 50 Sára Margita Balušíková /Základná škola Štefánikova Galanta/, Denisa Marczibányiová z tej istej školy a Petra Bednárová /Základná škola Gejzu Dusíka Galanta/.

„Tlačenica“ s počtom bodov 44 bola aj na druhom mieste. Na ňom skončili Natália Novotná /Základná škola ul. SNP Galanta/ a Viliam Džurban /Základná škola s materskou školou Horné Saliby/.

Aj na treťom mieste sa v tejto kategórii umiestnili dvaja súťažiaci. S počtom bodov 42 to boli Sofia Patajová /Základná škola na ul. SNP Galanta/ a Jakub Zelenák /Základná škola G. Dusíka Galanta/.

Takýto počet víťazov narobil problémy organizátorom súťaže. Poradie účastníkov, ktorí skončili na prvom až treťom mieste bolo vyhlásené, ceny /knihy a dobroty/ im však boli odovzdané osobne v ich základných školách o tri dni neskôr.

Víťazom, najlepšie čítajúcim účastníkom, podľa hlasovania samotných žiakov sa stal Matej Nemašík /Základná škola Sídl. SNP Galanta/. Tomu boli diplom i vecná cena odovzdaná hneď v závere súťaže.

Vyšší, než očakávaný počet úspešných účastníkov súťaže, spôsobil problémy organizátorom, na druhej strane potešila zvyšujúca sa kvalita čitateľského prejavu zo strany tých, ktorí súťažiť prišli.

Organizátori /Miestny odbor Matice slovenskej v Galante/, jeho predseda Pavel Lehotský a vedúci projektu Daniel Miženko i členky poroty - jej predsedkyňou bola Mgr. Katarína Barcziová, sa v rámci záverečnej diskusie zhodli, že forma súťaže i jej zameranie, napĺňajú základný cieľ, viesť deti k čítaniu. Najmä preto treba preto túto súťaž organizovať i v ďalších rokoch.

D. Miženko