V piatok 19.7.2019 sme v átriu domu Matice slovenskej v Galante zorganizovali už 27-me pripomenutie si deklarácie o zvrchovanosti Slovenského národa formou Vatry zvrchovanosti.

Po hymne SR prítomných privítala riaditeľka Domu MS Z. Gažová. Moderátorka E.Kmeťová , členka MO MS v Galante privítala prítomných pozvaných hostí : predsedu DV MS p. Štefana  Martinkoviča, p. Libušu Klučkovú predsedníčku KR MS Trnavského kraja, Jaroslava Barcaja - predsedu KR SNS Trnavského kraja, Igora Slobodu - podpredsedu OO SMER-SD, spoluorganizátorov (DMS v Galante, Mesto Galanta, OO SMER_SD Galanta, KR SNS-Trnava, Obl.V.SZPB Galanta) a všetkých prítomných.

Pán Štefan Martinkovič vo svojom príhovore pripomenul slová našej hymny a zdôraznil ich aktuálny význam -  potrebu "nezaspať" a "prebrať sa". 

Pán Pavel Lehotský pripomenul, že si spolu s 27 výročím deklarácie o zvrchovanosti Slovenska pripomíname aj deklaráciu za samostatnú korunnú zem Slovenskú z rokov meruôsmych.

Pán Jozef Jánsky vo svojom príhovore upriamil pozornosť na zmluvu o spolupráci medzi Maticou a Zväzom protifašistických bojovníkov, na význam a potrebu spolupráce. 

V tomto roku sme toto podujatie už druhý krát spojili s prehliadkou speváckych súborov pôsobiacich pri Matici v okolí Galanty.

Cieľom prehliadky bolo poskytnúť jednotlivým telesám priestor na svoju prezentáciu, možnosť sa vzájomne stretnúť a porovnať sa.

  

Každý súbor mal možnosť predstaviť sa počas 12 minút 4 pesničkami. Z toho 3 ľubovoľné a jedna povinná národná. Národnú pieseň si mohol každý súbor zvoliť podľa uváženia.

Do 2. ročníka prehliadky sa prihlásilo 9 súborov.

  • Úľančanka - Pusté Úľany
  • Švermovanka - Galanta
  • Nádej - Košúty
  • Rozmarín - Šintava
  • Šúrovčanka - Šúrovce
  • Pustakerčanka - Pusté Sady
  • Slnečnica - Dunajská Streda
  • Krojovanka - Zemianske Sady 
  • Važina - Šoporňa

Zvukový záznam z vystúpenia jedotlivých súborov si môžete vypočuť/stiahnuť tu.

Úľančanka
Švermovanka
Nádej
Rozmarín
Šúrovčanka
Pustakerčanka
Slnečnica
Krojovanka
Važina
pieseň k Vatre
   
prejav p. Martinkoviča
spoločná pieseň pri vatre
zaspievali sme si

 

Hymnickou piesňou Kto za pravdu horí bola ukončená oficiálna časť podujatia , no stretnutie matičiarov z okresu Galanta pokračovalo pri ľudových slovenských piesňach ešte dlho do zotmenia.

Krátky šot o našej akcii z dielne televízie Krea si môžete mozrieť tu: https://youtu.be/gCq5Z-3kYSw

A tu ešte fotky z akcie. 

 

Podujatie v takomto formáte sa mohlo uskutočniť najmä vďaka obetavosti organizátorov a finančnej pomoci mesta Galanta, KR SNS, DMS Galanta a OO SMER-SD.

Ďakujeme.