V Galante pokračuje  tradícia, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku  zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov.

V siedmom ročníku 23.09.2022 „po dvoch rokoch  COVID-  stagnácie“, s finančnou podporou Matice slovenskej. Žiaci ZŠ z Galanty sa stretli na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika, pri pamätníku Hurbanovských bojov  na Prietržskej ceste a v múzeu SNR v Myjave. Zájazdu sa zúčastnili  žiaci ZŠ GD  v sprievode p. riaditeľky Mgr. Ranincovej, ZŠ švrť. SNP  v sprievode Mgr. M. Michalcovej, ZŠ Štefánikova ul. v sprievode Mgr. Mikovičovej. Za  MOMS GA  Ing. P. Lehotský a JUDr. Miženko.

Presne podľa plánu  sme  odišli  autobusom o 08:25h smer  mohyla, autobus zaparkoval  po mohylou  09:39. Privítalo nás nádherné počasie na majestátnej mohyle Gen. M.R.Š.

Po ukončení odborného výkladu k pietnemu aktu sme položili položili veniec k mohyle s nápisom „Spomíname na veľkého syna oslobodeného národa s úctou žiaci ZŠ a MOMS Galanta“.

Z mohyly sme išli k pamätníku Hurbanovských bojov – značenie je na komunikáciách nepresné, aj v GPS- pýtali sme sa domácich – vysvetlili a poznamenali že vo víťaznej  bitke 22.09.1848 spolu so Slovákmi bojovali aj Česi. Pri pamätníku parkovanie autobusom len na okraji cesty - obmedzené – po krátkej zastávke a spracovaní  fotodokumentácie, v pietnom akte sme položili k pamätníku veniec s nápisom „Spomíname na hrdinov  z Hurbanovských bojov s úctou žiaci ZŠ a MOMS Galanta“.

Následne sme sa autobusom presunuli do Múzea SNP v Myjave. Žiaci aj my sme si vypočuli veľmi dobrý odborný výklad o Štúrovcoch o ich obetavej práci pre Slovenský národ v boji za vlastnú slobodu a nezávislosť.

Podujatie sa skončilo úspešne, bez závažných udalostí. V bezprostredných vyjadreniach  ďakovali aj účastníci podujatia.

Ďakujeme  pani riaditeľkám, pánovi riaditeľovi a pani učiteľkám zo ZŠ pri organizovaní a sprevádzaní žiakov na našom spoločnom podujatí.

 

 

 

JUDr. D. Miženko a Ing. P. Lehotský                                 Ing.Ľubomír Kmeť

      členovia výboru                                          predseda  MO Matice slovenskej  Galanta

 

Text: P. Lehotský;                         Foto: žiaci - D. Silná, P. Lehotský,

  • 0001.jpg, autobus- plagát
  • 0002.jpg, veniec k pietnemu aktu
  • 0003.jpg, pamätník s našim vencom
  • 0004.jpg, prednáška  o Štúrovcoch
  • 0005.jpg, prehliadka exponátov o Štúrovcoch
  • 0006.jpg veniec k pietnemu aktu
  • 0007.jpg spoločná foto

 

A tu sú ešte fotky z akcie.