Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 20.12.2022 príjemné podujatie "Vianoce Vianoce prichádzajú, privítajme ich spolu".

Najmä vďaka organizačnému úsiliu Pavla Lehotského už tretí rok funguje pod krídlami nášho MO detský súbor ľudových tancov. Skupina sa rozhodla potešiť rodičov, príbuzných a aj nás ostatných a na toto popoludnie si pripravili pásmo "Vianočné vinšovačky a koledy".  

Aby sme sa príjemnejšie cítili, pripravili dievčatá z nášho výboru medovníčky, nealkoholický vianočný punč a miestnosť sme vyzdobili do vianočnej nálady.

Pani vedúca Daria Štefanovičová nacvičila s deťmi viac tančekov a vinšovačiek, ktoré skĺbila do pekného asi 12-minútového pásma.

Následne vo svojom vystúpení Adelka Slahučková zaspievalo koledu a Emka a Paulínka Lehotské nám vo dvojici zaspievali vianočnú koledu.

Všetky deti boli rozkošné a svojim vystúpením potešili rodičov a aj nás všetkých ostatných.

 

Všetkým zúčastneným a účinkujúcim srdečne ďakujeme za pekné chvíľky a tešíme sa na podobné podujatia v budúcnosti.

 

A tu sú ešte videá a fotky z akcie.