Večer s pesničkami – 100. výročie vzniku ČSR

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante organizuje dvakrát ročne pre svojich členov „Večer s pesničkami“ s konkrétnou tematikou. V rámci týchto večerov odzneli piesne G. Dusíka, dolnozemské piesne, piesne jari a teraz, 18. 10. 2018 v Dome Matice slovenskej v Galante, to boli piesne majúce vzťah k obdobiu pred a po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (október 1918). Účastníci večera si zaspievali obľúbené piesne M. R. Štefánika (V slzách matička sedela) i prezidenta Č-SR T. G. Masaryka (Ach synku, synku).
 V programe „Večer s pesničkami“ bol aj stručný pohľad na postavenie Slovákov v Uhorsku, ich snaha o rovnoprávnosť a o možnosť používať vlastný jazyk. Osobitná pozornosť v prednáške bola venovaná aktivitám M. R. Štefánika počas 1. svetovej vojny, smerujúcim k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vývoj spoločného štátu až do rozdelenia na dve samostatné republiky v roku 1993 tvoril záverečnú časť prednášky, ktorú pripravil Daniel Miženko.

Večer s pesničkami sme tak ako tradične naše podujatia začali spoločným zaspievaním piesne „Kto za pravdu horí.“


V ďalšom priebehu nás pri piesňach sprevádzala výborná dvojčlenná hudobná skupina Saturn. Spoločne zaspievať si prišlo zhruba 50 – 60 matičiarov z Galanty a okolia.
Po troch hodinách spoločného posedenia a spevu sme sa v dobrej nálade rozchádzali s piesňou „Daj Boh šťastia tejto zemi“.


Fotky z akcie:

 Zvukový záznam z akcie si môžete vypočuť/stiahnuť tu