Zápisnica zo schôdze 1.4.2021 18:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 6 zo 7  =  85 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: D. Tummová, J. Kováčová, D. Miženko, P. Lehotský, E. Tušková, Ľ. Kmeť

 

 1. Komunikácia na MS Martin:
 • Pripraviť a poslať matričnú knihu (Tummová, Kmeť)
 • Zaplatiť členské (Tummová prev.príkaz)
 • Výkaz činnosti, evidenčná karta (Kmeť, Tummová)
 1. Plán hlavných akcií
 • Súťaž v čítaní z rozprávok (17.6? Miženko, Lehotský)
 • Vatra zvrchovanosti (8.7.2022 celý výbor)
 • Po stopách národných osobností (september Lehotský + podľa potrreby)
 • Projekty (žiadosti o dotáciu) na „Súťaž v čítaní rozprávok“ a „Po stopách národných osobností“ pripravil p. Lehotský.

 

 1. Členská schôdza
 • Termín – 13.5.2022 17:00
 • Program
  • Kultúrny program
  • Správa o činnosti (Kmeť)
  • Správa o hospodárení (Tummová)
  • Správa dozorného výboru (Drusková)
  • Návrh plánu práce na rok 2022
  • Diskusia
  • záver
 1. Rôzne
 • Krúžok detských tancov pri MOMS obnovuje svoju činnosť od 5.4.2022.
 • Informácia o rôznych pripravovaných akciách (kantiléna, SSzM podujatie k 75 výročiu presídlenia „čas nezastavíš“, plánuje sa cesta na Slovenské národné slávnosti do Báčskeho Petrovca)
 • Pódium v átriu DMS (kde vystupujú súbory) je v katastrofálnom stave. Oprava je nacenená na 1300€. DMS toľko peňazí momentálne na opravu nedá. P. Lehotský sa pokúsi zohnať lacnejšie fošne.
 • V súvislosti s dlhodobými obmedzeniami sa pokúšame rozbehnúť sériu online-prednášok na tému národných osobností. Prvý takýto pokus je naplánovaný na sobotu 23.4. o 16-tej hodine. Prednášku o Jankovi Kráľovi si pripravil Igor Sloboda.

Ďalšia schôdza výboru je naplánovaná na štvrtok 5.5. o 18-tej hodine

                                                                                                                      

 

Zapísal Ľ. Kmeť 4.04.2022