Zápisnica zo schôdze 24.6.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: D. Tummová, D. Miženko,  E. Tušková, J. Kováčová, Ľ. Kmeť

 

 1. Zhodnotenie podujatia "Čítanie z knihy rozprávok"Podujatie bolo zaujímavé, zúčastnilo sa hop 5 škôl a 30 žiakovZavítal medzi nás aj spisovateľ Peter VrlíkVyslovujeme pochvalu Danielovi Miženkovi a Pavlovi Lehotskému za veľmi dobre zorganizované podujatie
 2. Príprava prednášky k dvojstoročnici Jána Kalinčiaka a Jána PalárikaPrednášať budú doc. Lomenčík a Lukáš Perný z literárneho ústavu MSzabezpečiť miestnosť, občerstvenie, dataprojektor, internet, notebook
 3.  Príprava podujatia Vatra zvrchovanosti
  • moderátor - Eva Kmeťová
  • ozvučenie - Country voice
  • stavanie pódia,  prístreškov a lavíc - v piatok dopoludnia o 9:00
   • 4 študentov zabezpečí Eva Kmeťová
  • pagáče - nebudú, dáme 30 balíčkov syrových tyčiniek-Danka
  • víno - nebude
  • voda - 10 balíkov vody - Danka
  • plagáty - vylepenie v spolupráci s MsKS zabezpečí DMS
  • pozvánky - kml
  • vykomunikovať dovoz pivných sád na pondelok 9:00 - Daniel
  • pokosiť - zabezpečí Darina Drusková vo štvrtok + kml + Daniel
  • kúpa polená na vatru - kml
  • zabezpečiť narezanie dosky na pódium - pll
  • pripraviť vatru - vo štvrtok, kml, Daniel
  • cigánska 170ks - Jarka
  • súbory - Košúty, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šoporňa, Šúrovce, Šintava
  • vystúpi skupina Country Voice
  • pripraviť zmluvy o dielo - pll
  • obsluha počas podujatia ???
  • zavolať KREU - Jarka

 

 • stretneme sa v DMS vo štvrtok o 15:30
 • stretneme sa v DMS v piatok o 9:00

 

Zapísal Ľ. Kmeť 24.06.2022