Zápisnica zo schôdze 2.9.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Pavel Lehotský, Daniel Miženko, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Zhodnotenie podujatia "2022 Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov" Podujatie bolo dobre zaujímavé, zúčastnilo sa ho odhadovo 150 - 200 ľudí. V rámci programu vystúpilo 6 speváckych súborov a folklórny súbor detských ľudových tancov pri MOMS v Galante. Vystúpila aj skupin COUNTRY-VOICE  z Bratislavy. Ďakujeme všetkým, čo prispeli k zdarnému priebehu akcie. Príprava lavíc a stanov a ich následné uskladňovanie je fyzicky dosť náročné, potrebovali by sme do budúcnosti väčšiu podporu mladších členov.
 2. Vyúčtovanie projektu "2022 Vatra..." Podľa nových pravidiel mesta Galanta sa musia voči mestu vydokladovať VŠETKY náklady, teda aj náklady , ktoré neboli pokryté dotáciou mesta. Vyúčtovanie sa musí urobiť do konca septembra 2022
 3.  Príprava podujatia "2022 Po stopách národných osobností"
  • na projekt sme dostali dotáciu z MS vo výške 350€
  • môžeme dočerpať aj nevyužité prostriedky z predchádzajúceho projektu - cca 50€
  • ponúkaní cena autobusovej dopravy je 380€
  • Projekt zabezpečuje Pavel Lehotský a Daniel Miženko 

Zapísal Ľ. Kmeť 2.09.2022