Zápisnica zo schôdze 22.11.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Daniel Miženko, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Príprava projektu "zaspievajme si - večer úcty k starším"
  • príde skupina "Pustakerčanka" z Pustých Sadov
  • hovorené slovo pripraví Daniel Miženko
 2. Informácia o pripravovanom "predvianočnom posedení" 
  • P. Lehotský informoval o nacvičovaní "vianočného pásma" p. Štefanovičovou s krúžkom detských ľudových tancov
  • predvianočné posedenie bude v Domovine v utorok, 20.12.2022 o 17-tej
  • Jarka Kováčová napečie perníčky, D.Tummová pripraví vianočný punč
 3.  Miro Šimek navrhuje návštevu ateliéru galantského Sochára Ladislava Saba
  • nepotrebujeme k tomu takmer žiadnu organizačnú prípravu
 4. Blíži sa 30-te výročie založenia SR
  • Niekedy na január alebo február by sme chceli zorganizovať besedu na tému "kam kráčaš, Slovensko"
  • Musíme vytipovať vhodného prednášajúceho (Eduard Chmelár, Anton Hrnko, Marian Tkáč...???) 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 22.11.2022