Zápisnica zo schôdze 16.12.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Jarka Kováčová, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Príprava podujatia "Vianoce prichádzajú, privítajme ich spolu" 
  • podujatie bude v útorok o 17-tej v Domovine
  • P. Lehotský informoval o nacvičovaní "vianočného pásma" p. Štefanovičovou s krúžkom detských ľudových tancov
  • deti prídu už o 15:30 aby si pásmo ešte preskúšali v "domovine"
  • príprava priestoru - pôdium, stoly, stoličky 
  • vianočný nealkoholický punč - Danka nakúpi materiál, Jarka prinesie varnú konvicu s čapovacím mechanizmom
  • Jarka Kováčová napečie perníčky
  • P. Lehotský namnoží text piesne "Daj Boh šťastia tejto zemi..."
  • P. Lehotský zabezpečí odmeny pre účinkujúcich a p. Štefanovičovú
  • veríme, že domovina bude plná
 2. Blíži sa 30-te výročie založenia SR
  • S p. Romanom Michelkom je dohodnuté, že vo štvrtok 12.1.2023 o 17-tej príde ako hosť na besedu na tému "kam kráčaš, Slovensko"
  • Beseda bude aj natočená v rámci kanála "veci verejné" a bude zverejnená na internete
  • Podujatie organizačne pripravíme my spolu s p. schvantnerom

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 16.12.2022