Zápisnica zo schôdze 12.1.2023 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Daniel Miženko, Ľubomír Kmeť

 

 1. Príprava podujatia "Kam kráčas, Slovensko ?"  - diskusia s politológom Romanom Michelkom
  • podujatie bude vo štvrtok 26.1.2023 o 17-tej v Domovine
  • stretneme sa o 16:15, príprava miestnosti, rozloženie stolov, stoličky, ozvučenie...
  • príprava občerstvenia, obrusov... Tummová, Tušková, Kováčová
  • vyrobenie, rozposlanie mailom a vyvesenie plagátu - Kmeť
  • propagácie cez MsKs - Kmeť (cez p. Schvantnera)
 2. Príprava projektov
  • vatra zvrchovanosti a prehliadkla speváckych súborov (Kmeť)
   • počítame s účasťou súboru Zvon zo Selenče
   • akcia by mala byť v piatok 4.8.2023 v amfiteátri, kvôli synchronizácii s oslavami MS v Martine
  • čítanie z knihy rozprávok (Lehotský)
  • zájazd po stopách národných osobností - projekt by sme sa pokúsili dať na Maticu (Lehotský
 3. Matričná kniha
  • požiadavky z členského ústredia - Tummová, Kmeť

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 12.1.2023