Zápisnica zo schôdze 16.3.2023 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 4 zo 7  =  57 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci:  Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť, Daniel Miženko

 

  1. Informácia o návšteve u primátora
   • Ľ. Kmeť a D. Tummová sme boli na pracovnej návšteve u primátora.
   • prisľúbil pomoc mesta pri organizovaní oslavy 30-vyročias vzniku SR a 31-výročia deklarácie o zvrchovanosti - Vatru Zvrchovanosti a prehliadku speváckych súborov
  2. VČS - príprava schôdze
   • moderovanie - Daniel Miženko
   • správa o činnosti - Kmeť aj s prezentáciou dataprojektorom
   • kultúrny program - P. Lehotský
   • ozvučenie - Kmeť
   • občerstvenie - Tušková, Tummová
   • aktualizácia knihy členov - osloviť neplatičov


 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 17.3.2023