Zápisnica zo schôdze 20.4.2023 18:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 6  =  83 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci:  Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť, Daniel Miženko, Jarka Kováčová

 

  1. Vyhodnotenie VČS
   • schôdza bola vyhodnotená ako bezproblémová, pozitívom bola návšteva primátora mesta
  2. Kam kráčaš Slovensko? - chceli by sme pokračovať v besedách na túto tému
   • bol oslovený p. Chmelár z Galanty, avšak na mail nereagoval
  3. Deň matiek - krúžok detských ľudových tancov pripraví tanečné pásmo pre mamičky
   • termín - 16.5.2023 o 17-tej
   • pripraviť miestnosť
   • pripraviť medovníčky pre mamičky - Jarka Kováčová
   • pripraviť občerstvenie
   • stretneme sa v utorok 16.5. o 16-tej - príprava miestnosti
  4. Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov
   • Termín 4.8.2023 o 17-tej
   • miesto - amfiteáter Galanta
   • pojazdný stánok s občerstvením - dohodne Daniel
   • propagácia
   • ozvučenie - objednal v Senci p. Gemeri
   • ubytovanie pre súbor Zvon - cca 20 ľudí, 
    • musíme nájsť rodiny, ktoré by spevákov zo Selenče ubytovali včetne raňajok
    • stravovanie - Samaritán, zabezpečí p. farár Mlynár
   • miesta na prezlečenie pre účinkujúcich ??
   • scénár:
    • príhovory  cca 15-20minút
    • vystúpenie detí s tančekom - 10 minút
    • prednes básne - gymnazistu zabezpečí E. Kmeťová  - 5 minút
    • vystúpenie speváckych skupín (Važina, Krojovanka, Nádej...) - 
    • vystúpenie komorného speváckeho zboru ZVON zo Selenče 45 minút
    • vystúpenie súboru SLNEČNICA z Dunajskej Stredy - na záver podujatia
    • moderátor ?
    • televízia KREA - Jarka


 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 20.4.2023