Vincent Hložník (nar. 22.10.1919 Svederník, zom. 10.12.1997 Bratislava)

                                    

Vincent Hložník bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedagóg.

Narodil sa ako najstaršie z piatich detí (brat Ferdinand bol tiež maliar). Po skončení ľudovej školy vo Svederníku, pokračoval na meštianskej škole v Žiline, kde v roku 1933 začal navštevovať reálne gymnázium. Počas rokov 1937- 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe.

Stálou inšpiráciou pre Vincenta Hložníka bol okolitý svet a udalosti, ktoré sa v ňom odohrávali, skrz svoje diela umelec rozprával históriu v expresívnej forme. Nebol mu blízky klasický realizmus, viac ho fascinovali nereálne tvary a disproporcie tela, ktoré však pomáhali zvýrazňovať hĺbku stvárnených tém – prostredie dediny, mesta, história a ľudové tradície Slovenska, prebiehajúce vojny aj náboženské témy. Jeho tvorba je tak rozsiahla, že ho nemožno zaškatuľkovať do nijakého konkrétneho smeru. Jeho umelecký záber bol nesmierne široký – kresba, maľba, grafika, socha, vitráže, maľba na sklo aj knižné ilustrácie. Z umelcov, ktorí ho najviac ovplyvnili to boli Cyprián Majerník (1909 – 1945), Koloman Sokol (1902 – 2003) , ale obdivoval aj umenie Pabla Picassa ( 1881 – 1973), El Greca ( 1541 – 1614) a Francisca Goyu (1746 – 1828).

 

PhDr. Imrich Kružliak (nar. 8.12.1914 Detva, zom. 1.2.2019 Mníchov)

                                    

Na univerzite v Bratislave vyštudoval históriu a sociológiu. Ako novinár pracoval najmä v Národných
novinách. Cez vojnu pôsobil v Slovenskej lige a v Úrade pre tlač. Zúčastnil sa Slovenského národného
povstania. Po vojne vstúpil do politiky, pokúsil sa založiť kresťansko-republikánsku stranu. Neskôr sa
pridal k Demokratickej strane a úspešne viedol jej volebnú kampaň v roku 1946. V roku 1949 ilegálne
prekročil hranice a odišiel do exilu. V rokoch 1972-1992 redigoval a vydával v Mníchove exilový
časopis Horizont. Od roku 1971 bol jedným z podpredsedov Svetového kongresu Slovákov. Do vlasti
sa mohol vrátiť až koncom roku 1989.