Zápisnica zo schôdze 20.4.2023 18:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 6  =  83 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci:  Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť, Daniel Miženko, Jarka Kováčová

 

  1. Vyhodnotenie VČS
   • schôdza bola vyhodnotená ako bezproblémová, pozitívom bola návšteva primátora mesta
  2. Kam kráčaš Slovensko? - chceli by sme pokračovať v besedách na túto tému
   • bol oslovený p. Chmelár z Galanty, avšak na mail nereagoval
  3. Deň matiek - krúžok detských ľudových tancov pripraví tanečné pásmo pre mamičky
   • termín - 16.5.2023 o 17-tej
   • pripraviť miestnosť
   • pripraviť medovníčky pre mamičky - Jarka Kováčová
   • pripraviť občerstvenie
   • stretneme sa v utorok 16.5. o 16-tej - príprava miestnosti
  4. Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov
   • Termín 4.8.2023 o 17-tej
   • miesto - amfiteáter Galanta
   • pojazdný stánok s občerstvením - dohodne Daniel
   • propagácia
   • ozvučenie - objednal v Senci p. Gemeri
   • ubytovanie pre súbor Zvon - cca 20 ľudí, 
    • musíme nájsť rodiny, ktoré by spevákov zo Selenče ubytovali včetne raňajok
    • stravovanie - Samaritán, zabezpečí p. farár Mlynár
   • miesta na prezlečenie pre účinkujúcich ??
   • scénár:
    • príhovory  cca 15-20minút
    • vystúpenie detí s tančekom - 10 minút
    • prednes básne - gymnazistu zabezpečí E. Kmeťová  - 5 minút
    • vystúpenie speváckych skupín (Važina, Krojovanka, Nádej...) - 
    • vystúpenie komorného speváckeho zboru ZVON zo Selenče 45 minút
    • vystúpenie súboru SLNEČNICA z Dunajskej Stredy - na záver podujatia
    • moderátor ?
    • televízia KREA - Jarka


 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 20.4.2023

Zápisnica zo schôdze 16.3.2023 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 4 zo 7  =  57 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci:  Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť, Daniel Miženko

 

  1. Informácia o návšteve u primátora
   • Ľ. Kmeť a D. Tummová sme boli na pracovnej návšteve u primátora.
   • prisľúbil pomoc mesta pri organizovaní oslavy 30-vyročias vzniku SR a 31-výročia deklarácie o zvrchovanosti - Vatru Zvrchovanosti a prehliadku speváckych súborov
  2. VČS - príprava schôdze
   • moderovanie - Daniel Miženko
   • správa o činnosti - Kmeť aj s prezentáciou dataprojektorom
   • kultúrny program - P. Lehotský
   • ozvučenie - Kmeť
   • občerstvenie - Tušková, Tummová
   • aktualizácia knihy členov - osloviť neplatičov


 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 17.3.2023

Zápisnica zo schôdze 23.2.2023 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť, Darina Drusková

 

 1. Príprava valného zhromaždenia MOMS
  • termín bnol dohodnutý na štvrtok, 23.3.2023 o 17-tej v Domovine
  • kultúrny program - vystúpenie detí s básničkou a pesničkou zabezpečí Pavel Lehotský
  • vedenie schôdze - Daniel Miženko
  • plán práce na nové obdobie - Jarka Kováčová
  • správa o činnosti za uplynulé obdobie - Ľubomír kmeť
  • správa o hospodárení - Danka Tummová
  • správa dozorného výboru - Darina Drusková
  • doplňujúce voľby do výboru - návrh na Ľubicu Szárazovú
  • pozvánky - pripraví Ľ. Kmeť (pozvať p. Gešpera, p. Schvantnera, P. Koleka)
  • MO má 90 rokov, na VZ nebudeme udeľovať ocenenie, necháme to na samostatné podujatie niekedy na jeseň


 2. Vyhodnotenie akcie "Kam kráčaš Slovensko?"
  • p. Michelko odborne a na úrovni zhrnul doterajší vývoj a smerovanie Slovenska
  • podujatie sme vyhodnotili ako úspešné, napriek pomerne malej účasti
  • chceme v seriály podobných besied pokračovať 
   • Eduard Chmelár ?
   • Metod Špaček ? 
 3. Matričná kniha
  • rozdelili sme si, kto má osloviť neplatičov členského a v prípade nezáujmu o MOMS pozastavíme členstvo
   • do 1.3.2023
 4. Projekty
  • Vatra zvrchovanosti - mesto nám odsúhlasilo iba 1000€ z požadovaných 4600€
   • znamená to výrazne hľadať možnosti redukcie nákladov
  • Rozprávky - odsúhlasili nám 200€
  • VUC otvoril výzvu - platnosť do 10.3.2023
   • projekty pripraví P. Lehotský

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 23.2.2023

Zápisnica zo schôdze 12.1.2023 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Daniel Miženko, Ľubomír Kmeť

 

 1. Príprava podujatia "Kam kráčas, Slovensko ?"  - diskusia s politológom Romanom Michelkom
  • podujatie bude vo štvrtok 26.1.2023 o 17-tej v Domovine
  • stretneme sa o 16:15, príprava miestnosti, rozloženie stolov, stoličky, ozvučenie...
  • príprava občerstvenia, obrusov... Tummová, Tušková, Kováčová
  • vyrobenie, rozposlanie mailom a vyvesenie plagátu - Kmeť
  • propagácie cez MsKs - Kmeť (cez p. Schvantnera)
 2. Príprava projektov
  • vatra zvrchovanosti a prehliadkla speváckych súborov (Kmeť)
   • počítame s účasťou súboru Zvon zo Selenče
   • akcia by mala byť v piatok 4.8.2023 v amfiteátri, kvôli synchronizácii s oslavami MS v Martine
  • čítanie z knihy rozprávok (Lehotský)
  • zájazd po stopách národných osobností - projekt by sme sa pokúsili dať na Maticu (Lehotský
 3. Matričná kniha
  • požiadavky z členského ústredia - Tummová, Kmeť

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 12.1.2023

Zápisnica zo schôdze 16.12.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Jarka Kováčová, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Príprava podujatia "Vianoce prichádzajú, privítajme ich spolu" 
  • podujatie bude v útorok o 17-tej v Domovine
  • P. Lehotský informoval o nacvičovaní "vianočného pásma" p. Štefanovičovou s krúžkom detských ľudových tancov
  • deti prídu už o 15:30 aby si pásmo ešte preskúšali v "domovine"
  • príprava priestoru - pôdium, stoly, stoličky 
  • vianočný nealkoholický punč - Danka nakúpi materiál, Jarka prinesie varnú konvicu s čapovacím mechanizmom
  • Jarka Kováčová napečie perníčky
  • P. Lehotský namnoží text piesne "Daj Boh šťastia tejto zemi..."
  • P. Lehotský zabezpečí odmeny pre účinkujúcich a p. Štefanovičovú
  • veríme, že domovina bude plná
 2. Blíži sa 30-te výročie založenia SR
  • S p. Romanom Michelkom je dohodnuté, že vo štvrtok 12.1.2023 o 17-tej príde ako hosť na besedu na tému "kam kráčaš, Slovensko"
  • Beseda bude aj natočená v rámci kanála "veci verejné" a bude zverejnená na internete
  • Podujatie organizačne pripravíme my spolu s p. schvantnerom

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 16.12.2022

Zápisnica zo schôdze 28.10.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Jarka Kováčová, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Zúčtovanie projektu 2022 Postiopách národných osobností
  • celkové náklady na projekt boli 445,15€, dotácia z MS bola 350€ + nevyčšerpané prostriedky z iného projektu 59€. Celkove teda vlastné náklady na projekt boli 36,15€.
  • Zájazdu sa zúčastnili ZŠ G. Dusíka - 15 detí, ZŠ SNP - 12 detí, ZŠ Štefánikova - 10 detí
  • projekt bol vyhodnotený ako veľmi úspešný, súčasťou projektu bola aj fotosúťaž, kde sme ceny víťazom odovzdávali osobne na jednotlivých školách
 2. Informácia o tanečnom krúžku "detských ľudových tancov"
  • informoval hlavný organizátor - P. Lehotský
  • Na krúžok sa prihlásilo cca 13 detí, krúžok vedie tak ako vlani pani Štefanovičová, za rodičov p. Kukučková
 3.  Príprava podujatia "prednáška o včelárstve"
  • Podujatie bude 10.11.2022 o 17-tej hodine
  • prednáša p. M. Šimek
  •  Zapísal Ľ. Kmeť 2.09.2022
 4. Rôzne
  • návrh na zorganizovanie zájazdu do divadla
   • L. Kmeť prednesie návrh riaditeľovi DMS - v minulosti zájazdy organizoval DMS
  • chceme obnoviť podujatie "zaspievajme si"  24.11.2022 o 17-tej, hosťom bude skupina "Pustakerčanka", téma  - úcta k starším

 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 28.10.2022

Zápisnica zo schôdze 22.11.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Daniel Miženko, Pavel Lehotský, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Príprava projektu "zaspievajme si - večer úcty k starším"
  • príde skupina "Pustakerčanka" z Pustých Sadov
  • hovorené slovo pripraví Daniel Miženko
 2. Informácia o pripravovanom "predvianočnom posedení" 
  • P. Lehotský informoval o nacvičovaní "vianočného pásma" p. Štefanovičovou s krúžkom detských ľudových tancov
  • predvianočné posedenie bude v Domovine v utorok, 20.12.2022 o 17-tej
  • Jarka Kováčová napečie perníčky, D.Tummová pripraví vianočný punč
 3.  Miro Šimek navrhuje návštevu ateliéru galantského Sochára Ladislava Saba
  • nepotrebujeme k tomu takmer žiadnu organizačnú prípravu
 4. Blíži sa 30-te výročie založenia SR
  • Niekedy na január alebo február by sme chceli zorganizovať besedu na tému "kam kráčaš, Slovensko"
  • Musíme vytipovať vhodného prednášajúceho (Eduard Chmelár, Anton Hrnko, Marian Tkáč...???) 

 

Zapísal Ľ. Kmeť, 22.11.2022

Zápisnica zo schôdze 2.9.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: Eva Tušková, Pavel Lehotský, Daniel Miženko, Dana Tumová, Ľubomír Kmeť

 

 1. Zhodnotenie podujatia "2022 Vatra zvrchovanosti a prehliadka speváckych súborov" Podujatie bolo dobre zaujímavé, zúčastnilo sa ho odhadovo 150 - 200 ľudí. V rámci programu vystúpilo 6 speváckych súborov a folklórny súbor detských ľudových tancov pri MOMS v Galante. Vystúpila aj skupin COUNTRY-VOICE  z Bratislavy. Ďakujeme všetkým, čo prispeli k zdarnému priebehu akcie. Príprava lavíc a stanov a ich následné uskladňovanie je fyzicky dosť náročné, potrebovali by sme do budúcnosti väčšiu podporu mladších členov.
 2. Vyúčtovanie projektu "2022 Vatra..." Podľa nových pravidiel mesta Galanta sa musia voči mestu vydokladovať VŠETKY náklady, teda aj náklady , ktoré neboli pokryté dotáciou mesta. Vyúčtovanie sa musí urobiť do konca septembra 2022
 3.  Príprava podujatia "2022 Po stopách národných osobností"
  • na projekt sme dostali dotáciu z MS vo výške 350€
  • môžeme dočerpať aj nevyužité prostriedky z predchádzajúceho projektu - cca 50€
  • ponúkaní cena autobusovej dopravy je 380€
  • Projekt zabezpečuje Pavel Lehotský a Daniel Miženko 

Zapísal Ľ. Kmeť 2.09.2022

Zápisnica zo schôdze 24.6.2022 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 5 zo 7  =  71 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: D. Tummová, D. Miženko,  E. Tušková, J. Kováčová, Ľ. Kmeť

 

 1. Zhodnotenie podujatia "Čítanie z knihy rozprávok"Podujatie bolo zaujímavé, zúčastnilo sa hop 5 škôl a 30 žiakovZavítal medzi nás aj spisovateľ Peter VrlíkVyslovujeme pochvalu Danielovi Miženkovi a Pavlovi Lehotskému za veľmi dobre zorganizované podujatie
 2. Príprava prednášky k dvojstoročnici Jána Kalinčiaka a Jána PalárikaPrednášať budú doc. Lomenčík a Lukáš Perný z literárneho ústavu MSzabezpečiť miestnosť, občerstvenie, dataprojektor, internet, notebook
 3.  Príprava podujatia Vatra zvrchovanosti
  • moderátor - Eva Kmeťová
  • ozvučenie - Country voice
  • stavanie pódia,  prístreškov a lavíc - v piatok dopoludnia o 9:00
   • 4 študentov zabezpečí Eva Kmeťová
  • pagáče - nebudú, dáme 30 balíčkov syrových tyčiniek-Danka
  • víno - nebude
  • voda - 10 balíkov vody - Danka
  • plagáty - vylepenie v spolupráci s MsKS zabezpečí DMS
  • pozvánky - kml
  • vykomunikovať dovoz pivných sád na pondelok 9:00 - Daniel
  • pokosiť - zabezpečí Darina Drusková vo štvrtok + kml + Daniel
  • kúpa polená na vatru - kml
  • zabezpečiť narezanie dosky na pódium - pll
  • pripraviť vatru - vo štvrtok, kml, Daniel
  • cigánska 170ks - Jarka
  • súbory - Košúty, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šoporňa, Šúrovce, Šintava
  • vystúpi skupina Country Voice
  • pripraviť zmluvy o dielo - pll
  • obsluha počas podujatia ???
  • zavolať KREU - Jarka

 

 • stretneme sa v DMS vo štvrtok o 15:30
 • stretneme sa v DMS v piatok o 9:00

 

Zapísal Ľ. Kmeť 24.06.2022

Zápisnica zo schôdze 6.5.2021 17:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 4 zo 7  =  57 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: D. Tummová, D. Miženko,  E. Tušková, Ľ. Kmeť

 

 1. Príprava členskej schôdze
 • moderátorom bude D. Miženko
 • Kultúrny program - Jarka Kováčová
 • Návrhová komisia - Miženková, Tušková
 • zapisovateľ - P. Lehotský
 • správa o činnosti - Ľ. kmeť
 • správa o hospodárení - D. Tummová
 • správa dozorného výboru - D. Drusková
 • návrh plínu činnosti - J. kováčová
 • E. Tušková - zabezpečiť poháre
 • D. Miženko - zabezpečí pagáče
 • DMS - poháre, taniere, obrusy, dataprojektor, plátno
 • výber členských príspevkov, aktualizácia adries - Danka Tummová
 • stretneme sa v DMS o 15:30
 1. Rôzne
 • Súťaž v čítaní z rozprávok (17.6 Miženko, Lehotský) - dostali sme dotáciu z MS 200€ - podpísať zmluvu
 • Po stopách národných osobností (september Lehotský + podľa potrreby) - dostali sme dotácie z MS 200€ - toto nestačí na pokrytie cestovných nákladov - čakáme, či zoženieme ďalších sponzorov
 • Vatra zvrchovanosti (8.7.2022 ) - zatiaľ zareagovali  Košúty(Nádej), Pusté Sady (Pustakerčanka), Zemianske Sady (Krojovanka), Šoporňa (Važina), Šúrovce, Šintava

 

Výbor sa stretne na členskej schôdzi v piatok 13.5.2022 o 15:30 hodine

                                                                                                                      

 

Zapísal Ľ. Kmeť 6.05.2022

Zápisnica zo schôdze 1.4.2021 18:00

Schôdzu viedol Ľ. Kmeť, počet prítomných členov 6 zo 7  =  85 % 

výbor je uznášania schopný.

 

Účastníci: D. Tummová, J. Kováčová, D. Miženko, P. Lehotský, E. Tušková, Ľ. Kmeť

 

 1. Komunikácia na MS Martin:
 • Pripraviť a poslať matričnú knihu (Tummová, Kmeť)
 • Zaplatiť členské (Tummová prev.príkaz)
 • Výkaz činnosti, evidenčná karta (Kmeť, Tummová)
 1. Plán hlavných akcií
 • Súťaž v čítaní z rozprávok (17.6? Miženko, Lehotský)
 • Vatra zvrchovanosti (8.7.2022 celý výbor)
 • Po stopách národných osobností (september Lehotský + podľa potrreby)
 • Projekty (žiadosti o dotáciu) na „Súťaž v čítaní rozprávok“ a „Po stopách národných osobností“ pripravil p. Lehotský.

 

 1. Členská schôdza
 • Termín – 13.5.2022 17:00
 • Program
  • Kultúrny program
  • Správa o činnosti (Kmeť)
  • Správa o hospodárení (Tummová)
  • Správa dozorného výboru (Drusková)
  • Návrh plánu práce na rok 2022
  • Diskusia
  • záver
 1. Rôzne
 • Krúžok detských tancov pri MOMS obnovuje svoju činnosť od 5.4.2022.
 • Informácia o rôznych pripravovaných akciách (kantiléna, SSzM podujatie k 75 výročiu presídlenia „čas nezastavíš“, plánuje sa cesta na Slovenské národné slávnosti do Báčskeho Petrovca)
 • Pódium v átriu DMS (kde vystupujú súbory) je v katastrofálnom stave. Oprava je nacenená na 1300€. DMS toľko peňazí momentálne na opravu nedá. P. Lehotský sa pokúsi zohnať lacnejšie fošne.
 • V súvislosti s dlhodobými obmedzeniami sa pokúšame rozbehnúť sériu online-prednášok na tému národných osobností. Prvý takýto pokus je naplánovaný na sobotu 23.4. o 16-tej hodine. Prednášku o Jankovi Kráľovi si pripravil Igor Sloboda.

Ďalšia schôdza výboru je naplánovaná na štvrtok 5.5. o 18-tej hodine

                                                                                                                      

 

Zapísal Ľ. Kmeť 4.04.2022

Prednesená na VZ MOMS Galanta dňa 15.03.2019 v Dome Matice slovenskej  pre MČ Javorinka, MČ Hody a Galantu v DMS Galanta.

Vážené matičiarky a matičiari, vážení hostia!

Na dnešnom  Valnom zhromaždení sme sa zišli spoločne v priestoroch DMS Galanta,  z MČ Javorinka a MČ Hody dovoľte aby som Vás aj ja privítal na  rokovaní.  Cieľom tejto správy je zhodnotiť našu činnosť v roku 2018  a spresniť plán činnosti pre rok 2019. Pri schvaľovaní programu sme odsúhlasili doplnkové voľby člena výboru miesto pána  p. Lukáša Luknára ktorý sa vzdal tejto funkcie. Výbor na svojej schôdzi 25.11.2018 vzal na vedomie jeho rozhodnutie a ďakuje za doterajšiu prácu vo výbore.  Želáme mu  veľa úspechov v osobnom živote a v štúdiách  na vysokej škole.

Sústavným zámerom výboru  je stretávať sa so všetkými členmi, zjednocovať ich a uvedomovať si spolupatričnosť v Matičnom hnutí. Chceme tak plniť odkaz z roku 1863  od prvého predsedu MS Štefana Moyzesa,  biskupa rim. kat. cirkvi  a prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho, biskupa  e.c.a.v  / t.č.-superintendent/ a preto majú aj svoje miesto na našej informačnej tabuli. Spoločnosť  dnes je už zmenená – má rôzne konfesie, ale základné ustanovenie zo zákona o Matici slovenskej /Zákon č.68 Z.z. z 13.februára 1997 / §2 „...rozvoj kultúry, upevňovať slovenské vlastenectvo a vzťah k slovenskej štátnosti ...“ chceme s podporou našich členov a občanov mesta Galanta na našich podujatiach aj naďalej rozvíjať.