Pri príležitosti 30-ho výročia vzniku Slovenskej republiky organizuje náš miestny odbor seriál besied s témou "Kam kráčaš, Slovensko ?". Vnímame to ako možnosť, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Po januárovej besede s politológom Romanom Michelkom, májovej besede s historikom Eduardom Chmelárom pozvanie tentoraz prijal bývalý politik a diplomat PhDr. Peter Weiss CSc..

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 16.mája 2023 krásne  podujatie „ Tanečné pásmo pri príležitosti Dňa matiek“.   Detský súbor ľudových tancov  pri MOMSGA sa  na májovom popoludní  predstavil v pásme slovenských  jarných tančekov, pesničiek a recitáciou básne  „Mamička“. Podujatie sme pripravili aj ako poďakovanie mamičkám a oteckom ,ktorí sprevádzali detičky na nácvik , pre  starých rodičov, príbuzných a aj nás ostatných.

Pri príležitosti 30-ho výročia vzniku Slovenskej republiky organizuje náš miestny odbor seriál besied s témou "Kam kráčaš, Slovensko ?". Vnímame to ako možnosť, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Po januárovej besede s politológom Romanom Michelkom pozvanie tentoraz prijal historik a mediálny komentátor Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. z Galanty.

Matičiari v Galante sa každoročne začiatkom jari stretávajú na svojom valnom zhromaždení. Aj v tomto roku sme sa vo štvrtok, 23.3.2023 zišli v sále Domovina v priestoroch Domu Matice Slovenskej, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie a naplánovali si našu činnosť v tomto roku.

Rokovanie moderoval člen výboru MO MS Daniel Miženko. Po úvodnom privítaní sme spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Na začiatku podujatia nám niekoľko piesní krásne zaspievali žiačky ZUŠ Josepha Haydna Laura Jablončíková a Tereza Podskalická. Svojimi pesničkami "Slovensko moje, otčina moja" a "Z Východnej dievčatá" nás potešili Emka a Paulínka Lehotské.

Tento rok už ubehlo 30 rokov od pre nás významnej udalosti - vzniku Slovenskej republiky. Je to aj príležitosťou, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante preto vo štvrtok 26.1.2023 pripravil a zorganizoval besedu so známym politológom Romanom Michelkom na tému "Kam kráčaš, Slovensko ?".

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 20.12.2022 príjemné podujatie "Vianoce Vianoce prichádzajú, privítajme ich spolu".

Najmä vďaka organizačnému úsiliu Pavla Lehotského už tretí rok funguje pod krídlami nášho MO detský súbor ľudových tancov. Skupina sa rozhodla potešiť rodičov, príbuzných a aj nás ostatných a na toto popoludnie si pripravili pásmo "Vianočné vinšovačky a koledy".  

Vo štvrtok, 10.11. 2022 sme zorganizovali prednášku s besedou na tému "O včelách".
Včelár Miro Šimek nám priblížil pozadie tajomného sveta včiel. Napríklad sme sa dozvedeli aj to, že k tomu, aby sme mali 1 pohár medu, musia včely nalietať vyše 180 000 km.

V Galante pokračuje  tradícia, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku  zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov.

V siedmom ročníku 23.09.2022 „po dvoch rokoch  COVID-  stagnácie“, s finančnou podporou Matice slovenskej. Žiaci ZŠ z Galanty sa stretli na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika, pri pamätníku Hurbanovských bojov  na Prietržskej ceste a v múzeu SNR v Myjave. Zájazdu sa zúčastnili  žiaci ZŠ GD  v sprievode p. riaditeľky Mgr. Ranincovej, ZŠ švrť. SNP  v sprievode Mgr. M. Michalcovej, ZŠ Štefánikova ul. v sprievode Mgr. Mikovičovej. Za  MOMS GA  Ing. P. Lehotský a JUDr. Miženko.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 8.7.2022 vzácne a príjemné podujatie pri príležitosti 30. výročia od prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Vatru zvrchovanosti, ktoré bolo súčasne aj Piatym ročníkom prehliadky speváckych súborov pri Matici slovenskej v regióne Galanta.

Podujatie, ktoré  sa konalo v átriu Domu Matice Slovenskej v Galante so začiatkom o 17.00 h, navštívili  diváci a účinkujúci z celého okresu  Galanta a svojou prítomnosťou ho poctili aj hostia:

28.júna 2022 sme si v podaní pracovníkov Slovenského literárneho ústavu MS, doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. a PhDr. Lukáša Perného, PhD., v Dome Matice slovenskej v Galante, formou zaujímavej prednášky pripomenuli výročie narodenia Jána Kalinčiaka (výklad prezentoval doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.) a Jána Palárika (výklad prezentoval PhDr. Lukáš Perný, PhD.)

 

Vedieť čítať je základnou podmienkou pre uplatnenie svojich schopností v živote.“

Nuž, dnešná doba výrazne znižuje záujem o čítanie kníh. Súperom záujmu o čítanie kníh je „éra počítačov a mobilov.“

Súťaž v čítaní rozprávok, jej 6. ročník, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Galante 17.6.2022. Do súťaže, na základe výzvy,  prihlásili svojich žiakov základné školy z Galanty /ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP/, Trstíc a Košút. Súťažilo spolu 30 žiakov v dvoch kategóriách: V prvej kategórii I. až III. ročník súťažilo 16 žiakov, v druhej IV. až V. ročník 14 žiakov.

Matičiari v Galante sa každoročne začiatkom jari stretávajú na svojom valnom zhromaždení. Aj v tomto roku sme sa v piatok, 13.5.2022 zišli v sále Domovina v priestoroch Domu Matice Slovenskej, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie a naplánovali si našu činnosť v tomto roku.

Pretože boli dlhodobo obmedzované osobné kontakty, rozhodli sme sa pokúsiť sa presunúť niektoré aktivity do online-priestoru.

Rok 2022 je rokom okrúhlych významných výročí viacerých národných osobností - Štúrovcov.

V rámci úsilia vymaniť sa z problémov s obmedzovaním kontaktov sme pripravili prvú online-prednášku na tému národovca, básnika búrliváka Janka Kráľa. Prednášku si pripravil náš člen, študent právnickej fakulty UK v Bratislave, Igor Sloboda.

Prednáška sa uskutočnila v sobotu, 23.4.2022 o 17-tej hodine. Ako technickú infraštruktúru sme použili platformu meet.google.com. Moderátorom bol Ľ. Kmeť. Igor mal prezentáciu pripravenú veľmi zodpovedne a dobre. Asi hodinová prednáška bola rozdelená na dve časti. 

 

Miestny odbor matice slovenskej Galanta (MOMSGA)  začal pripravovať podujatia na spoznávanie slovenských národných osobností v roku 2015 v spolupráci s vedením škôl mesta Galanta.

V roku 2015 boli  zrealizované podujatia so žiakmi a pre žiakov v scénickom pásme „ Ľudovít Štúr v uhorskom sneme“  a zájazdy na  celonárodné oslavy  v Uhrovci.

Na organizáciu podujatí sme vybrali termín  22. september pripomínajúci dátum víťaznej bitky Hurbanovských bojovníkov a v súčasnosti Deň ozbrojených síl  Slovenskej republiky.

Od roku 2016 je pripravená pre žiakov  FOTOSÚŤAŽ. Témou súťaže bolo fotografiami vyjadriť poznatky zo zájazdu a spolužiakov. Ich fotografie sú uverejnené  v brožúre.

,,Som Slovák telom i dušou-neznám lásky polovičatej.'' (Milan Rastislav Štefánik)

Tieto slová si uvedomilo mnoho z nás keď 17 Júla 1992 bola na schôdzi schválená deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Aj my sme si túto významnú udalosť pripomenuli. V piatok 16.7.2021 sme sa stretli v átriu domu Matice slovenskej v Galante. 

Tradícia zapaľovania vatry zvrchovanosti trvá už 29 rokov. Minulý rok nám nebolo umožnenmé stretnúť sa, a o to srdečnejšie však bolo naše stretnutie tento rok.

Vychutnali sme si už 4.ročník prehliadky speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v regióne Galanta. Vypočuli sme si piesne, ktoré nám v týchto ťažkých časoch pookriali dušu.

Po hymne SR, ktorú ako sólo-speváci zaspievali Štefan Martinkovič(basbarytón) a Adela Brincková(soprán) prítomných privítal p. Peter Schvantner (poverený vedením Domu MS). Privítali sme aj hostí: predsedu DV MS p. Štefana  Martinkoviča, Mareka Hanusku - prvého podpredsedu MS, Evu Milučkú - podpredsedníčku SNS, spoluorganizátorov (DMS v Galante, Obl.V.SZPB Galanta), priateľov z okolitých miestnych odborov (Abrahám, Sereď, Horné Saliby, Košúty...) a všetkých prítomných.

Miestny odbor Matice Slovenskej v Galante pripravil v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante a Rímskokatolíckym farským úradom prednášku o Alexandrovi Alagovičovi, farárovi v Galante v rokoch 1796 – 1807. Usporiadatelia privítali účastníkov prednášky v zaplnenej sále Vlastivedného múzea, medzi nimi p. primátora Galanty Petra Pašku, riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante p. Michala Takácsa, zástupcu farnosti Galanta – kaplána Petra Gála, predsedníčku KR MS Trnavského samosprávneho kraja  Libušu Klučkovú.

V prvej časti kultúrneho vstupu recitál oslavnej ódy z  r.1828 v prednese pani A.M. Kumprechtovej na Alexandra  Alagoviča  je súčasný  aj dnes.

V druhej časti kultúrneho vstupu Andrej Hartl ml. žiak ZUŠ – JH na klavíry zahral skladbu „Farby vetra“ a v jeho hre všetky tóny boli poslom krásy a mladosti.

Hlavný organizátor, Ing. Pavel Lehotský, predstavil lektora prednášky JUDr.  Štefana Martinkoviča, znalca života a diela Alexandra Alagoviča, keďže JUDr. Martinkovič pochádza z rodnej obce Alexandra Alagoviča z Malženíc, okres Trnava.

Predsavzatím a cieľom organizátorov podujatia bolo podrobnejšie predstaviť osobnosť – významného cirkevného i štátneho hodnostára Alexandra Alagoviča, osvietenca a organizátora náboženského a kultúrneho života Slovákov i Chorvátov, zviditeľniť jeho dobročinnosť a osobitne okrem iného výstavbu kostola v Galante.

V našom MO sa stalo akýmsi zvykom, že vždy po uskutočnení akcie "zaspievajme si..." si ju v skrátenej forme zopakujeme aj pre centrum sociálnych služieb Samaritán. Takto sme pirniesli do Samaritánu už známe tangá Gejzu Dusíka, piesne o jari, české piesne, ruské piesne a najnovšie aj východniarske piesne.

Trio v zložení Ľubomír Kmeť - harmonika, Daniel Miženko - spev a hovorené slovo, Ľubica Szarazová - spev prišlo v utorok 12.11. o 13:30 východniarskymi pesničkami potešiť klientov css Samaritán. Čakala na nás už plná spoločenská miestnosť. Spolu sme si zaspievali známe piesne z východného Slovenska - A dze idzeš Helenko, Tam okolo valala,  A od Prešova Tam okolo Ľevoči a ďaľšie piesne.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante s podporou DMS v Galante už tradične organizuje posedenia pri piesni s názvom "Zaspievajme si". V minulom období sme zorganizovali večer s ruskými piesňami, večer s českými piesňami, večer s piesňami Gejzu Dusíka...

Dňa 17.10.2019 sme sa v Dome Matice slovenskej v Galante stretli na podujatí "Večer s východňarskymi piśničkami" . Člen výboru Ľubomír Kmeť privítal prítomných členov   MO MS Galanta a priateľov spevu. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante  Zlatica Gažová všetkým prítomným popriala krásny zážitok.

Vyše 50 účastníkov podujatia, za sprievodu Podzoborských heligonkárov a ich speváčky Gitky Oňovej si zanôtilo známe piesne z východného Slovenska.  Odzneli piesne  A dze idzeš Helenko, Tam okolo valala,  A od Prešova a ďaľších 6 piesní.

        V Galante už piatym rokom pokračuje  tradícia, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku  zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov.  V tomto roku z príležitosti 100 výročia tragickej smrti  Generála  M. R.  Štefánika  dňa 20.9.2019 sa 45 žiakov zo základnej školy  na Šefánikovej ulici, na Sídlisku SNP a na Sídl.Sever v Galante spolu s pedagógmi zúčastnilo zájazdu k pamätníkom. Na ceste ich sprevádzal Ing. P. Lehotský a JUDr. D. Miženko členovia MO MS Galanta.

V piatok 19.7.2019 sme v átriu domu Matice slovenskej v Galante zorganizovali už 27-me pripomenutie si deklarácie o zvrchovanosti Slovenského národa formou Vatry zvrchovanosti.

Po hymne SR prítomných privítala riaditeľka Domu MS Z. Gažová. Moderátorka E.Kmeťová , členka MO MS v Galante privítala prítomných pozvaných hostí : predsedu DV MS p. Štefana  Martinkoviča, p. Libušu Klučkovú predsedníčku KR MS Trnavského kraja, Jaroslava Barcaja - predsedu KR SNS Trnavského kraja, Igora Slobodu - podpredsedu OO SMER-SD, spoluorganizátorov (DMS v Galante, Mesto Galanta, OO SMER_SD Galanta, KR SNS-Trnava, Obl.V.SZPB Galanta) a všetkých prítomných.