Vo štvrtok 14.12.2023 navečer sme si v priestoroch DMS v Galante pripomenuli 90-te výročie založenia nášho miestneho odboru Matice Slovenskej. Nie je veľa organizácií, ktoré sa môžu popýšiť takýmto vekom. Pri príležitosti tohto významného jubilea sme odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať, že Matica Slovenská a jej idei žijú v Galante aj napriek všetkým problémom už 90 rokov. Pamätná tabuľa bola umiestnená na priečelí DMS, decentne dopĺňajúca pamätnú tabuľu a bustu M.R.Štefánika. Vyrobená bola (podobne, ako tabuľa Štefánika) z travertínu zo Štefánikovej mohyly na Bradle, ktorý sa nám podarilo získať počas rekonštrukcie mohyly pred 20-mi rokmi. 

Naše podujatie poctili svojou prítomnosťou aj predseda MS p. Gešper, predseda krajskej rady p. Bodis, tajomník MS, riaditeľ DMS v Galante p. Schvantner, predseda Obl.výboru SZPB p. Jánsky.
Pri odhaľovaní pamätnej tabule nám krásnu pieseň "Slovensko moje" zaspievala spevácka skupina Švermovanka z Galanty. V krátkom programe sme sa pokúsili zrekapitulovať, čo všetko museli naši predchodcovia riešiť, veď Matica slovenská bola od roku 1933 tri krát zakázaná. Jej myšlienky však boli také silné, že sa však vždy znova dokázala pozviechať. Exkurz do našej histórie oživila básňou naša Jarka Kováčová.

V Galante pokračuje  tradícia, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku  zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov. V 8-mom ročníku 22.09.2023, s finančnou podporou Matice slovenskej, MOMS Galanta a  základných škôl ZSGD, ZS švrť SNP, ZS Štefánikova ul.  z Galanty.

Zájazdu sa zúčastnili  žiaci ZŠ GD  v sprievode  p. Mgr. M. Virtha; ZŠ švrť. SNP  v sprievode p. Mgr. J. Krútekovej, ZŠ Štefánikova ul. v sprievode  p. Mgr. Danišovičovej. Za  MOMS GA  Ing. P. Lehotský a JUDr. D. Miženko.

Presne podľa plánu sme odišli autobusom o 08:25h smer Veselé pri Piešťanoch, autobus zaparkoval na parkovisku 09:25h. Privítalo nás nádherné počasie napriek dažďu od začiatku týždňa a vydržalo do konca nášho podujatia.

V piatočný podvečer 4. augusta sme si v Galante pripomenuli 30-te výročie vzniku Slovenskej republiky a 31. výročie vyhlásenie deklarácie o zvrchovanosti, ktorá po 1000 rokoch od Veľkej Moravy viedla práve k vytvoreniu nového štátneho subjektu, samostatnej Slovenskej republiky. Veľmi sme sa obávali zlého počasia, avšak poobede sa počasie zlepšilo a bolo nám dopriate akciu v amfiteátri zrealizovať. V tomto roku sme akciu poňali trocha veľkorysejšie. Podarilo sa nám dohodnúť vystúpenie vynikajúceho dolnozemského slovenského komorného speváckeho súboru ZVONY zo Selenče z Vojvodiny v Srbsku.

Po hymne SR, zarecitovala Modlitbu za Slovensko od Milana Rúfusa Anička Kerekrétyová. Následne už všetkých privítala do šatu slovenskej víly zaodetá moderátorka podujatia Natália Dinušová. Privítali sme aj hostí: primátora Galanty p. Petra Koleka, Zdenka Čambala - podpredsedu SNS, Jozefa Jánskeho - predsedu Obl.V.SZPB Galanta, priateľov z okolitých miestnych odborov (Abrahám, Sereď, Horné Saliby, Senec, Košúty, Neded...) a všetkých prítomných.

Dobrá vec sa podarila, krúžok „Detské ľudové tance MOMSGA“ bol založený v roku 2019 v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante. Po náročných začiatkoch a prestávkou  poznačenou Covidom, sme začali nacvičovať tance 28.mája 2021  

Náš krúžok „Detské ľudové tance MOMSGA“ prvý krát vystúpil na „Vatre zvrchovanosti a prehliadke súborov“ v tanečnom pásme "My sa hráme na hada" 16. júla  2021.

Na začiatku školského roku 2022/2023 sa prihlásilo do krúžku 12 detí a 18 októbra 2022 začali nacvičovať tance  pod vedením pani Dárie Štefanovičovej, ktorá bola tanečnicou v našej svetoznámej  Lúčnici.

Aj dnes platí, že „Vedieť čítať je základnou podmienkou pre uplatnenie svojich schopností v živote.“ Táto životná pravda však stráca na aktuálnosti, záujem o čítanie kníh pokrivkáva za záujmom o počítače, či mobily.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante 16.6.2023, s cieľom udržať záujem o čítanie, zorganizoval 7. ročník súťaže „Čítanie z knihy rozprávok“. Do súťaže, na základe výzvy,  prihlásili svojich žiakov základné školy z Galanty /ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP/, základná škola z Horných Salíb a z  Košút.

Súťažilo 16 žiakov v dvoch kategóriách: V prvej kategórii I. až III. ročník súťažilo 9 žiakov, v druhej IV. až V. ročník 7 žiakov.

Pri príležitosti 30-ho výročia vzniku Slovenskej republiky organizuje náš miestny odbor seriál besied s témou "Kam kráčaš, Slovensko ?". Vnímame to ako možnosť, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Po januárovej besede s politológom Romanom Michelkom, májovej besede s historikom Eduardom Chmelárom pozvanie tentoraz prijal bývalý politik a diplomat PhDr. Peter Weiss CSc..

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 16.mája 2023 krásne  podujatie „ Tanečné pásmo pri príležitosti Dňa matiek“.   Detský súbor ľudových tancov  pri MOMSGA sa  na májovom popoludní  predstavil v pásme slovenských  jarných tančekov, pesničiek a recitáciou básne  „Mamička“. Podujatie sme pripravili aj ako poďakovanie mamičkám a oteckom ,ktorí sprevádzali detičky na nácvik , pre  starých rodičov, príbuzných a aj nás ostatných.

Pri príležitosti 30-ho výročia vzniku Slovenskej republiky organizuje náš miestny odbor seriál besied s témou "Kam kráčaš, Slovensko ?". Vnímame to ako možnosť, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Po januárovej besede s politológom Romanom Michelkom pozvanie tentoraz prijal historik a mediálny komentátor Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. z Galanty.

Matičiari v Galante sa každoročne začiatkom jari stretávajú na svojom valnom zhromaždení. Aj v tomto roku sme sa vo štvrtok, 23.3.2023 zišli v sále Domovina v priestoroch Domu Matice Slovenskej, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie a naplánovali si našu činnosť v tomto roku.

Rokovanie moderoval člen výboru MO MS Daniel Miženko. Po úvodnom privítaní sme spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Na začiatku podujatia nám niekoľko piesní krásne zaspievali žiačky ZUŠ Josepha Haydna Laura Jablončíková a Tereza Podskalická. Svojimi pesničkami "Slovensko moje, otčina moja" a "Z Východnej dievčatá" nás potešili Emka a Paulínka Lehotské.

Tento rok už ubehlo 30 rokov od pre nás významnej udalosti - vzniku Slovenskej republiky. Je to aj príležitosťou, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante preto vo štvrtok 26.1.2023 pripravil a zorganizoval besedu so známym politológom Romanom Michelkom na tému "Kam kráčaš, Slovensko ?".

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 20.12.2022 príjemné podujatie "Vianoce Vianoce prichádzajú, privítajme ich spolu".

Najmä vďaka organizačnému úsiliu Pavla Lehotského už tretí rok funguje pod krídlami nášho MO detský súbor ľudových tancov. Skupina sa rozhodla potešiť rodičov, príbuzných a aj nás ostatných a na toto popoludnie si pripravili pásmo "Vianočné vinšovačky a koledy".  

Vo štvrtok, 10.11. 2022 sme zorganizovali prednášku s besedou na tému "O včelách".
Včelár Miro Šimek nám priblížil pozadie tajomného sveta včiel. Napríklad sme sa dozvedeli aj to, že k tomu, aby sme mali 1 pohár medu, musia včely nalietať vyše 180 000 km.

V Galante pokračuje  tradícia, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku  zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov.

V siedmom ročníku 23.09.2022 „po dvoch rokoch  COVID-  stagnácie“, s finančnou podporou Matice slovenskej. Žiaci ZŠ z Galanty sa stretli na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika, pri pamätníku Hurbanovských bojov  na Prietržskej ceste a v múzeu SNR v Myjave. Zájazdu sa zúčastnili  žiaci ZŠ GD  v sprievode p. riaditeľky Mgr. Ranincovej, ZŠ švrť. SNP  v sprievode Mgr. M. Michalcovej, ZŠ Štefánikova ul. v sprievode Mgr. Mikovičovej. Za  MOMS GA  Ing. P. Lehotský a JUDr. Miženko.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 8.7.2022 vzácne a príjemné podujatie pri príležitosti 30. výročia od prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Vatru zvrchovanosti, ktoré bolo súčasne aj Piatym ročníkom prehliadky speváckych súborov pri Matici slovenskej v regióne Galanta.

Podujatie, ktoré  sa konalo v átriu Domu Matice Slovenskej v Galante so začiatkom o 17.00 h, navštívili  diváci a účinkujúci z celého okresu  Galanta a svojou prítomnosťou ho poctili aj hostia:

28.júna 2022 sme si v podaní pracovníkov Slovenského literárneho ústavu MS, doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. a PhDr. Lukáša Perného, PhD., v Dome Matice slovenskej v Galante, formou zaujímavej prednášky pripomenuli výročie narodenia Jána Kalinčiaka (výklad prezentoval doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.) a Jána Palárika (výklad prezentoval PhDr. Lukáš Perný, PhD.)

 

Vedieť čítať je základnou podmienkou pre uplatnenie svojich schopností v živote.“

Nuž, dnešná doba výrazne znižuje záujem o čítanie kníh. Súperom záujmu o čítanie kníh je „éra počítačov a mobilov.“

Súťaž v čítaní rozprávok, jej 6. ročník, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Galante 17.6.2022. Do súťaže, na základe výzvy,  prihlásili svojich žiakov základné školy z Galanty /ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP/, Trstíc a Košút. Súťažilo spolu 30 žiakov v dvoch kategóriách: V prvej kategórii I. až III. ročník súťažilo 16 žiakov, v druhej IV. až V. ročník 14 žiakov.

Matičiari v Galante sa každoročne začiatkom jari stretávajú na svojom valnom zhromaždení. Aj v tomto roku sme sa v piatok, 13.5.2022 zišli v sále Domovina v priestoroch Domu Matice Slovenskej, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie a naplánovali si našu činnosť v tomto roku.

Pretože boli dlhodobo obmedzované osobné kontakty, rozhodli sme sa pokúsiť sa presunúť niektoré aktivity do online-priestoru.

Rok 2022 je rokom okrúhlych významných výročí viacerých národných osobností - Štúrovcov.

V rámci úsilia vymaniť sa z problémov s obmedzovaním kontaktov sme pripravili prvú online-prednášku na tému národovca, básnika búrliváka Janka Kráľa. Prednášku si pripravil náš člen, študent právnickej fakulty UK v Bratislave, Igor Sloboda.

Prednáška sa uskutočnila v sobotu, 23.4.2022 o 17-tej hodine. Ako technickú infraštruktúru sme použili platformu meet.google.com. Moderátorom bol Ľ. Kmeť. Igor mal prezentáciu pripravenú veľmi zodpovedne a dobre. Asi hodinová prednáška bola rozdelená na dve časti. 

 

Miestny odbor matice slovenskej Galanta (MOMSGA)  začal pripravovať podujatia na spoznávanie slovenských národných osobností v roku 2015 v spolupráci s vedením škôl mesta Galanta.

V roku 2015 boli  zrealizované podujatia so žiakmi a pre žiakov v scénickom pásme „ Ľudovít Štúr v uhorskom sneme“  a zájazdy na  celonárodné oslavy  v Uhrovci.

Na organizáciu podujatí sme vybrali termín  22. september pripomínajúci dátum víťaznej bitky Hurbanovských bojovníkov a v súčasnosti Deň ozbrojených síl  Slovenskej republiky.

Od roku 2016 je pripravená pre žiakov  FOTOSÚŤAŽ. Témou súťaže bolo fotografiami vyjadriť poznatky zo zájazdu a spolužiakov. Ich fotografie sú uverejnené  v brožúre.

,,Som Slovák telom i dušou-neznám lásky polovičatej.'' (Milan Rastislav Štefánik)

Tieto slová si uvedomilo mnoho z nás keď 17 Júla 1992 bola na schôdzi schválená deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Aj my sme si túto významnú udalosť pripomenuli. V piatok 16.7.2021 sme sa stretli v átriu domu Matice slovenskej v Galante. 

Tradícia zapaľovania vatry zvrchovanosti trvá už 29 rokov. Minulý rok nám nebolo umožnenmé stretnúť sa, a o to srdečnejšie však bolo naše stretnutie tento rok.

Vychutnali sme si už 4.ročník prehliadky speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v regióne Galanta. Vypočuli sme si piesne, ktoré nám v týchto ťažkých časoch pookriali dušu.

Po hymne SR, ktorú ako sólo-speváci zaspievali Štefan Martinkovič(basbarytón) a Adela Brincková(soprán) prítomných privítal p. Peter Schvantner (poverený vedením Domu MS). Privítali sme aj hostí: predsedu DV MS p. Štefana  Martinkoviča, Mareka Hanusku - prvého podpredsedu MS, Evu Milučkú - podpredsedníčku SNS, spoluorganizátorov (DMS v Galante, Obl.V.SZPB Galanta), priateľov z okolitých miestnych odborov (Abrahám, Sereď, Horné Saliby, Košúty...) a všetkých prítomných.