Miestny odbor matice slovenskej Galanta (MOMSGA)  začal pripravovať podujatia na spoznávanie slovenských národných osobností v roku 2015 v spolupráci s vedením škôl mesta Galanta.

V roku 2015 boli  zrealizované podujatia so žiakmi a pre žiakov v scénickom pásme „ Ľudovít Štúr v uhorskom sneme“  a zájazdy na  celonárodné oslavy  v Uhrovci.

Na organizáciu podujatí sme vybrali termín  22. september pripomínajúci dátum víťaznej bitky Hurbanovských bojovníkov a v súčasnosti Deň ozbrojených síl  Slovenskej republiky.

Od roku 2016 je pripravená pre žiakov  FOTOSÚŤAŽ. Témou súťaže bolo fotografiami vyjadriť poznatky zo zájazdu a spolužiakov. Ich fotografie sú uverejnené  v brožúre.

Podujatie  „Jozef Miloslav Hurban – po jeho stopách v roku 2017“ bolo mimoriadne úspešné zúčastnili sa 76 žiaci vo dvoch autobusoch v sprievode pedagógov.

Na piatich podujatiach  až do roku 2019  spoznalo v priamom dotyku miesta pôsobenia národných osobností  256 žiakov v sprievode pedagógov zo ZŠ a GJM  Galanta.

V roku 2020 a 2021 z dôvodov epidemiologickej situácie (Covid 19) sa nemohli uskutočniť plánované podujatia.

V  roku 2020 vydal  MOMSGA brožúru „NÁRODNÉ OSOBNOSTI OČAMI  ŽIAKOV“ v súlade s uznesením k vyúčtovaniu projektov regionálnej kultúry (VK taj. 12.10.2020 ). Je to taká malá bilancia spoločnej práce od roku 2015 do roku 2019 organizátorov, ale hlavne žiakov lebo ich očami hovoria fotografie z fotosúťaží.

Prezentácia brožúry bola zorganizovaná v júli 2021 v ZS na Štefánikovej ul a sidl. SNP, Žiaci ZS GD sa prezentácie zúčastnili v DMS Galanta, sprevádzal ich PaedDr. J. Makai.

Pozvánkou na prezentáciu  do DMS Galanta - e-mail 10/2021 boli oslovení jedenásti žiaci v súčasnosti študujúci na školách. Bolo to milé stretnutie, keď si zaspomínali na zájazdy a zážitky z nich. Potešila nás účasť Lenky Špitálskej- ZS SNP, prvej súťažiacej z roku 2016, urobila veľa krásnych a významných fotografií, žiaľ sama. Preto obdržala diplom za účasť  - v skutočnosti je vlastne priekopníčkou FOTOSÚŤAŽE.

Prezentácie sa zúčastnil Ing. Ľ. Kmeť predseda MOMSGA a Ing. P. Lehotský člen výboru.