Kontaktné údaje:

 

Miestny odbor Matice slovenskej Galanta, Bratislavská 1458/71, 92401 Galanta.

mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

mobil:+421 908 168 423

www: www.momsga.eu

             

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pracuje v zložení:

           

 • Ing. Ľubomír Kmeť, predsed výboru, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Ing. Pavel  Lehotský, člen  výboru , mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , mobil:+421 908 168 423
 • JUDr. Daniel Miženko, člen výboru MČ Javorinka, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: +421 904 370 866
 • Jaroslava Kováčová, členka výboru MČ Hody, mail: jaroslava.kovačTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Ing. Dana Tummová, pokladníčka, mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Eva Tušková, členka výboru, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Ing.Darina Drusková, predsedníčka Dozorného výboru, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 V súčasnosti  má Miestny odbor 107 členov. Tradične  organizujeme Vatru zvrchovanosti (v r.2021 už 29-krát), prednášky a výstavy z našej histórie, poznávacie zájazdy po stopách národných osobností (piaty ročník), súťaž v čítaní rozprávok  „Pod Slovanskou lipou (v roku 2019 piaty ročník).  Spolupracujeme so základnými školami  a s Gymnáziom Janka Matúšku v Galante.

Miestny odbor MS v Galante na svojich podujatiach sa usiluje plniť poslanie a ciele Matice slovenskej:

 • Rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.
 • Prednostne zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo, zúčastňovať sa na tvorbe a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry a propagácii Slovenskej republiky.
 • Cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha ich rozvoju. Matica slovenská organizuje matičné svetové festivaly mládeže, na ktorých sa stretajú mladí ľudia z celého sveta. Absolvujú rôzne športové podujatia, divadelné, folklórne a hudobné predstavenia, ale navštívia aj kultúrne pamiatky Slovenska.
 • Matica slovenská svojim poslaním a postavením plní nezastupiteľnú úlohu v integrácii slovenskej spoločnosti bez rozdielu sociálneho postavenia, náboženského vierovyznania a politickej príslušnosti.

  Z našej histórie:

V Galante žijúci Slováci sa v nedeľu šiesteho februára 1933 rozhodli, že vo svojom mestečku založia odbočku Matice Slovenskej. Na prípravnej schôdzi 39 intelektuálov - úradníkov zvolilo prípravný výbor a jeho predseda Milan Mokrý – okresný sudca v Galante napísal na Správu Matice Slovenskej do Turčianskeho Svätého Martina list s prosbou, „aby v tomto našom snažení podporila nás radou  a potrebnými pokynmi."

Práca prípravného výboru bola dôsledná a úspešná. V liste  č.j. 1/1933 z Galanty 26.III.1933 oznamujú  Správe Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine, že na zakladajúcej schôdzi 12.03.1933 bol založený Miestny odbor Matice slovenskej v Galante s počtom prihlásených deväťdesiat členov.

Ako funkcionári boli zvolení :

 • Čestný predseda – Gustáv Hyža, Okresný náčelník
 • Predseda  -  Emil  Mokrý,  Okresný sudca v Galante
 • Podpredseda – Dr. Viktor Fundárek, Okresný lekár v Galante
 • Tajomník – Ján Nosáľ , učiteľ št. mešt. školy v Galante
 • Zapisovateľ – Jozef  Gumbír, učiteľ št. mešt. školy v Galante
 • Pokladník – Edo Breštenský, taj. berného úradu v Galante
 • Knihovník -  Emanuel  Dušek, ber. tajomník v Galante
 • Správca ľud. činností -  Jozef Miškech, riad. štát. mešť. školy v Galante
 • Členovia výboru:

Ing. Štefan Papánek, Hyppolit Šughó, Ján Jeleň, Ondrej Slatinský, Augustín Neštiak, Vojtech Verman, Dr. Pavel Mydlík, Koloman Köffer, Anton Doležalík, František Novotný, Štefan Belica, Michal  Pavlovič, Ján Janek, Peter Marschal, Karol  Androvič-ved. notár v Galante publicista /verše a články/ člen SNR.

Väčšina členov bola z Galanty, ale aj obcí Sereď, Sládkovičovo, Hody, Mostová, Horné Saliby, Matúškovo, Veča n/Váhom, Veľké Úľany, Trnovec n/Váhom, Dolná Streda. V niektorých obciach boli členovia MO MS vo funkcii dôverníkov.

 • Veľké Úľany: Peter Marschal - vedúci notár;
 • Abrahám:  Michal Tarek - dekan;
 • Sládkovičovo:  p. Ján Janek- vedúci notár;
 • Tomášikovo : p. Ladislav Zachar - vedúci notár;
 • Horné Saliby : p. Valter Folkman –vedúci notár.

  Matica slovenská a jej Miestny odbor konali nestranícky. V archívnych dokumentoch je zdokladované, že na podujatiach združovali všetkých občanov, rôzne profesie a konfesie.  

  Miestny odbor Matice slovenskej v Galante od začiatku svojho pôsobenia sa staral o rozvoj národného povedomia a vlastenectva. Vytvoril v knižničnú službu, zábavný krúžok, jeho divadelný odbor a spevokol účinkoval na  podujatiach. /Spevokol dirigoval člen výboru Hyppolit Šughó./ Organizoval účinkovanie sólistov SND a Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Galante.

V archíve Matice Slovenskej sa okrem iných dokladov zachoval aj program a pozvánka na jedno z týchto podujatí.

 Činnosť Miestneho odboru po Viedenskej arbitráži  /1938-1945/ a následnej okupácii  okolia Galanty pohltila biela tma - niektorí boli odídení – iní zas lojálni voči vládnucej moci.

 Prehrmeli búrky, víťazné mocnosti porazili fašizmus a jeho spojencov. Nastala nová doba – Galanta bola oslobodená 31 marca 1945.

 Občania sa mohli slobodne prihlásiť k Miestnemu odboru Matice slovenskej a tak sa aj stalo. Doklady o I. VZ nemáme ale z II. VZ 23.januára 1947 v zasadacej sieni úradu ONV Galanta sa zachovala aj pozvánka na plagáte.

Na tomto zhromaždení bol zvolený výbor a vedúci predstavitelia Predseda: Štefan Bálent, v.r. pokladník: Dr.Jozef Závodský,v.r. tajomník: Gustav Valkovič, kpt.,v.r.

Napriek násiliu bielej tmy, hneď koncom jari  sa usilovne rozvíjala práca Miestneho odboru a v započatej činnosti pribudli aj posily z radov dolnozemských Slovákov z Juhoslávie, Maďarska, Rumunska a Bulharska – všetci vo vzájomnom porozumení sa zúčastňovali na podujatiach Miestneho odboru.

Vládnuca moc po roku 1948 považovala národné povedomie za nežiaduce a tak  orgán štátnej moci  v Galante oznámil 13.10.1951 Matici slovenskej v Martine zrušenie  Miestneho odboru.

Napriek ťažkostiam a  podmienkam vládnej moci národné povedomie u Slovákov zotrvávalo. MO MS svoju činnosť obnovil ako prvý v ČSR  08.04.1968 avšak 21.august 1968 postupne znormalizoval - utlmil MO MS.

Na žiadosť prípravného výboru a vyše 40-tich členov, ktorí od roku 1968 zostali verní členstvu bolo na sekretariáte Miestnych odborov Matice slovenskej zaregistrované obnovenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante dňom 11. Január 1990. Slávnostné obnovenie činnosti bolo na VZ  26.februára 1990 v preplnenej sále mestského  kultúrneho strediska. Na zhromaždení bol zvolený 11 členný výbor a jeho predseda Ing. Pavel Hudák v prejave oboznámil účastníkov s plánom činnosti. Po dlhých rokoch stagnácie bola činnosť Miestneho odboru veľmi úspešná. Jeho prácu  podporovalo a zúčastňovalo sa na podujatiach koncom roku 1990 viac ako 800 členov. Členská základňa postupne vzrastala a v roku 1993 mal MO MS  viac ako 1000 členov. Neúnavnou prácou členov výboru sa v roku 1993 podarilo dosiahnuť zriadenie Domu Matice Slovenskej v Galante. Matičné plesy sa stali významnou spoločenskou udalosťou celé desaťročie. Miestny odbor pripravoval podujatia:  Deti deťom, Po stopách národných osobností, Matičné športové a zábavné hry. Lyžiarske, turistické a poznávacie zájazdy.

Na vrchole úspešných činností sa z členov výboru  vyprofilovali dominantné osobnosti a založili „Spolok Slovákov z Maďarska“ a „Klub priateľov turistiky v Galante“.

Od roku 1990 sa  k dnešným dňom zmenili vládnuce sily, zmenili sa názory a v členskej základni zostali len verní poslaniu Matice slovenskej bez nárokov na zištné ciele.

 • 3.12.1933 - ZVZ MO MS v Galante, predseda - Milan Mokrý, okresný sudca
 • 4.8.1968   - VZ  Obnovenie MO MS v Galante, predseda - Ján Záborský, tajomník  Ján Rojko,
 • 11.1.1990 - OBNOVENIE MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V GALANTE - REGISTRÁCIA
 • 26.6.1990 - ZVZ – zvolený  predseda  Ing. Pavel  Hudák,
 • 11.3.1991 - VVZ  zvolený predseda   Ján  Pilárik   ..1991 – 1994
 • 3.4.1995   - VVZ    zvolený  predseda   Ing. Milan  Zeleňák..1995 – 2000
 • 13.3.2000 - VZ + VVZ  predseda Ing. Milan Zeleňák a Ing. Ján Kukučka sa vzdali členstva vo výbore a  v doplnkových voľbách bol zvolený predseda  Pavol Slahučka .... 2000 - 2003  
 • 12.3.2001 -VVZ zvolený predseda  Pavol Slahučka  .....2001 – 2009
 • 18.3.2010 -VVZ zvolený predseda Ing. Pavel Lehotský...2010 – 2012
 • 15.3.2013 -VVZ zvolený predseda Ing. Pavel Lehotský...2013 – 2017
 • 17.3.2017 -VVZ zvolený predseda Ing. Pavel Lehotský...2017 – 2020
 • 11.6.2021 -VVZ zvolený predseda Ing. Ľubomír Kmeť...2021 – 2024

 24.júna 1993 sa zriadil Dom Matice Slovenskej v Galante. Jeho riaditelia:

 • Marta Hlinková    1993 - 1995
 • Marian Müller      1996 - 1997
 • Anna Piláriková    1997 - 2006
 • Ivan Lipovský      2006 - 2009
 • Zlatica Gažová     2009 - 2021
 • Pavol Schvantner 2021 - do súčasnosti (poverený vedením DMS v Galante)