Miestny odbor Matice slovenskej v Galante s podporou DMS v Galante už tradične organizuje posedenia pri piesni s názvom "Zaspievajme si". V minulom období sme zorganizovali večer s ruskými piesňami, večer s českými piesňami, večer s piesňami Gejzu Dusíka...

Dňa 17.10.2019 sme sa v Dome Matice slovenskej v Galante stretli na podujatí "Večer s východňarskymi piśničkami" . Člen výboru Ľubomír Kmeť privítal prítomných členov   MO MS Galanta a priateľov spevu. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante  Zlatica Gažová všetkým prítomným popriala krásny zážitok.

Vyše 50 účastníkov podujatia, za sprievodu Podzoborských heligonkárov a ich speváčky Gitky Oňovej si zanôtilo známe piesne z východného Slovenska.  Odzneli piesne  A dze idzeš Helenko, Tam okolo valala,  A od Prešova a ďaľších 6 piesní.

Podzoborský Heligónkari majú svoj domov v obci Výčapy-Opatovce pri Nitre. Prišli v zložení p. Ján Rapan - heligónka, p. Pavol Svorad - heligónka p. Ladislav Žigo - ozembuch, pani Gitka Oňová - speváčka.

Hovoreným slovom sprevádzala podujatie Ľubica Szárazová. Vtipným vstupom v originálnej šarištine sa pripojil Daniel Miženko. Pridal aj zopár vtipov v zemplínskom i šarišskom nárečí.

Sponzorom celého podujatia bol p. Bohuš Šesták, za čo mu patrí veľká vďaka. Podzoborskí heligónkári mu na želanie zahrali jeho obľúbenú pieseň.

Tak, ako už tradične, mal každý k dispozícii texty piesní, aby sa nám ľahšie spievalo.

Oživením večera bol aj spev  dvoch piesní z východného Slovenska v podaní M. Hanuljakovej z Javorinky, bývalej učiteľky hudobnej výchovy. 

Večer potom pokračoval v duchu "Október - mesiac úcty k starším." Za sprievodu harmonikára Ľ.Kmeťa, ktorý sa striedal s Podzoborskými heligónkármi, sme zaspievali ďalšie známe skladby z východného Slovenska:  A ja taka čárna, Šalena ja bula, A jaky ty parobek a ešte veľa ďaľších. Večer sme ukončili hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Aj našim hosťom sa medzi nami páčilo. Napísali nám:

Pán Kmeť, ďakujeme Vám za pozvanie cítili sme sa veľmi dobre. Vaši ľudia boli skvelí. Keď  s niekym budete, že ich pozdravujeme. Tak tiež pozdravujte aj pani riaditeľku.

Ak nás chcete vidieť na TV Senzi môžete si pozrieť Galavečer z Hlohovca, kde sme pre túto TV natáčali.

S pozdravom Pavol Svorad.

 

Bolo to krásne podujatie a už sa tešíme na ďaľšie stretnutia pod názvom "Zaspievajme si spolu".

 

 

 

Ľubica Szárazová


Fotky z akcie: