Na záver osláv 85. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej a 25.výročia Domu Matice slovenskej prijal naše pozvanie Spevácky zbor slovenských učiteľov.
Bolo nám cťou privítať na koncerte vzácnych hostí:
pána profesora Milana Pazúrika – predsedu Hudobného odboru Matice slovenskej
a predsedu Speváckeho zboru slovenských učiteľov,
pána Petra Pašku – primátora mesta Galanta.
Privítali sme aj predsedov MO MS a vedúcich speváckych súborov z Pustých Sadov, Zemianskych Sadov a ZORY z Galanty.

Koncertné vystúpenie Speváckeho zboru slovenských učiteľov je pre nás v Galante mimoriadne významné. Galantskí matičiari usporiadali koncert 14. decembra 1935. Spevácky zbor slovenských učiteľov vtedy pod taktovkou prof. Miloša Ruppeldta pripravil pre obecenstvo nádherný program zložený zo slovenských piesní. Hlásime sa k posolstvu matičiarov aj dnes.
Na koncerte sme prežili nádherný predvianočný čas s úžasnými hlasmi spevákov Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Ich hlasy zneli viac ako profesionálne. V ich interpretácii piesní bolo cítiť prejav srdca aj duše spevákov. Po skončení koncertu sa vďační diváci vyznali – „bolo to také krásne, že sme ani nedýchali, počúvali sme so zatajeným dychom“.
Ďakujeme za impozantný záver dirigentovi doc. Mgr. art. Štefanovi Sedlickému, Art.D., všetci sme si pod jeho taktovkou zaspievali Tancuj, tancuj vykrúcaj…

Text: Ing. Pavel Lehotský predseda MOMS

Fotky z akcie:

 

Tancuj tancuj
Nebudem sa ešte ženiť
Tam medzi horami